Skip to main content

افزایش خیانت های جنسی در ایرانتابویی فراموش شده به نام افزایش خیانت های جنسی در ایران!

رئیس انجمن علمی مددکاری ایران، از جمله کارشناسانی است که به شدت به مساله خیانتهای زناشویی در ایران اذعان دارد. «آمار خیانتهای زناشویی در ایران بالاست.به دلایل اجتماعی،مردان ایرانی پیش از ازدواج،بسیار بیشتر از زنان با جنس مخالف در ارتباط و دوستی هستند. همین ارتباطات می توانند در شرایطی منجر به خیانت به همسر شوند

خیانت در زناشویی یکی از پدیده های رایج در سراسر دنیاست که در سالهای گذشته بر آمار آن افزوده شده است. بررسی خیانت به عنوان یک چالش آماری یا پدیده اجتماعی نیازمند بررسی چند جانبه رفتارهای فرهنگی و اجتماعی در هر بافت فرهنگی خاص است. اما آمارها در سراسر جهان حاکی از تغییر در الگوهای زندگی افراد و به طبع تاثیر گذاشتن بر روابط انسانی است. در ایران هم الگوی خیانت از مردان به زنان تغییر کرده و میزان خیانتهای زنان در زندگی زناشویی بالا رفته است!

مطابق آمارها،در آمریکا حدود ۳۰ تا ۶۰ درصد افراد متاهل در مرحله ای از زندگی مشترکشان خیانت می کنند.در دیگر آمارها بیشتر از ۵۰ درصد ازدواجها منجر به طلاق می شوند. همینطور تحقیقات نشان داده است که درصد بالای خیانت در زندگی مشترک در زوجهای زیر ۳۰ سال اتفاق می افتد و دلیل آن هم پیدا کردن شانسهای بهتر در زندگی است و دلیل دیگر مطابق همین تحقیقات، عادت کردن به داشتن چند شریک جنسی است.

طبق بررسیهای«مجله درمان رابطه زوجین»،چیزی در حدود ۵۰ درصد از زنان متاهل و در حدود ۶۰ درصد از مردان متاهل رابطه خارج از ازدواج را در مرحله ای از زندگی مشترکشان تجربه می کنند!

افزایش آسیب های اجتماعی در کشور/تابویی واقعی به نام خیانت های جنسی!

از سوی دیگر،چون مطابق آمارها خیلی از روابط به ازدواج منتهی نمی شود،چیزی حدود ۸۰ درصد از زوجین در ازدواجشان خیانت می کنند. اما در طول دهه های گذشته در کشورهای مختلف دنیا،جهشی عظیم در روابط زناشویی و مساله خیانت صورت گرفته است. در تحقیق صورت گرفته در دانشگاه کالیفرنیا در سال ۱۹۹۸، حدود ۲۴ درصد از مردان و حدود ۱۴درصد از زنان تجربه رابطه جنسی خارج از ازدواج را داشته اند، اما همین ارقام در ۱۰ سال گذشته به صورت صعودی بالاتر رفته است.

بعضی از محققان درصد بالای خیانت زناشویی را به دلیل رشد و توسعه اینترنت می دانند.طبق بررسیهای انجام شده که در مجله «طلاق» منتشر شده است تنها ۴۶ درصد از مردان بر این باورند که داشتن رابطه«آنلاین»خیانت در زناشویی است و برعکس ۷۵ درصد از افرادی که ازدواج کرده اند، بر این باورند که دیدن سایتهای سکسی در اینترنت در طول دوران زناشویی اشکالی ندارد. اما آمارهای جهانی در نشریه«میرر»انگلیس،درصد کشورهایی را که خیانت زناشویی در آنها بالاست منتشر کرده است.

از میان ۱۰ کشوری که درصد بالای خیانت در زندگی مشترک در آنها منتشر شده است، تایلند با درصد ۵۶ در صدر این کشورهاست. دانمارک با ۴۶ درصد، ایتالیا ۴۵ درصد مقامهای بعدی را دارند. همچنین فرانسه، بلژیک، نروژ، اسپانیا، انگلیس و فرانسه در ردههای بعدی این جدول هستند.

در تحقیق اخیری که در «انستتیوی مطالعات خانواده استرالیا» منتشر شده است، یکی از دلایل اصلی جدایی نیز خیانت بوده است که از این میزان ۲۰.۳ درصد را زنان و ۱۹.۷ در صد را مردان تشکیل می دهند.

با توجه به آمار و ارقام ارائه شده میتوان گفت که درصد خیانت در زندگی مشترک به طور کلی در مقیاس جهانی و در کل دنیا رو به افزایش است.

دلایل مختلفی برای تغییر در سبک زندگی زناشویی و بالا گرفتن خیانت در آن وجود دارد. مطابق آمارهای ارائه شده، حدود ۵۷ درصد از مردم اینترنت را برای خیانت کردن به شریک زندگیشان به کار می برند. ۳۸ درصد از افراد در سکس چتهای آنلاین شرکت می کنند،چیزی حدود ۵۰ درصد از افراد با اولین کسی که سکس چت داشته اند تلفنی صحبت کرده اند و ۳۱ درصد از افرادی که گفت و گوی آنلاین داشته اند در نهایت این گفتوگو به داشتن سکس منتهی شده است!

با توجه به آمارهای ارائه شده به نظر می رسد«اینترنت»و«فضای مجازی»در سراسر دنیا یکی از عوامل اصلی خیانت در زندگی زناشویی است که با بالا رفتن کارکردهای اینترنت و ورود فضای مجازی به زندگی خصوصی و شخصی افراد همچنان این روند رو به افزایش است.

جامعه ایران و خیانت!

با اینکه در آمارهای جهانی میزان خیانت زناشویی ثبت شده است،اما در مورد کشورهای اسلامی و بویژه ایران به دلیل ملاحظات فرهنگی ثبت و ارائه آمار دقیق در خصوص خیانت در زندگی مشترک همچنان تابو محسوب شده است.

با این حال در سالهای گذشته رشد بی سابقه طلاق در جامعه ایران از یک سو و از سوی دیگر ملاحظات فرهنگی و مذهبی همچنان مساله خیانت به یکدیگر را بسته نگه داشته است!

اما در عین حال و در سالهای اخیر،این مساله آن چنان رشد داشته که در فیلمها و سریالهای ایرانی به یکی از موضوعات اصلی و یکی از معضلات اجتماعی به آن اشاره شده است.

در خصوص آسیب شناسی مساله خیانت در جامعه ایران باید گفت آن طور که در بیشتر روزنامه ها و مجله ها به آن پرداخته شده، الگوی خیانت از زنان به مردان تغییر کرده و در واقع میزان خیانتهای زنان در زندگی زناشویی بالا رفته است!

رئیس انجمن علمی مددکاری ایران، از جمله کارشناسانی است که به شدت به مساله خیانتهای زناشویی در ایران اذعان دارد. به گفته دکتر«مصطفی اقلیما»،آمار خیانتهای زناشویی در ایران بالاست!

وی در ادامه می افزاید:«به دلایل اجتماعی،مردان ایرانی پیش از ازدواج،بسیار بیشتر از زنان با جنس مخالف در ارتباط و دوستی هستند. همین ارتباطات می توانند در شرایطی منجر به خیانت به همسر شوند.بنابراین به اعتقاد من خانمها بسیار کمتر به همسرانشان خیانت خواهند کرد. بسیاری از آقایان،چیزی در حدود ۸۰ درصد در اوایل ازدواج به همسرانشان خیانت می کنند همچنین پس از اینکه مردان سنشان بالاتر رفت،در سنین ۴۰ سالگی، باز هم آمار خیانت آنها به همسرانشان بالاست.چیزی در حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد.از سوی دیگر این آمار دستکم با یک مورد خیانت در زندگی مردان به دست میآید، بلکه بیشتر است

او همچنین بر این باوراست که: «آمار بالای خیانت را می توان از پرونده های موجود در دادگاه های خانواده رصد کرد. بسیاری از طلاقها در پی خیانتهای زناشویی و عمدتا خیانت مرد به زن شکل می گیرند

با اینکه برخی از جامعه شناسان در ایران به مساله پرداخته اند،اما به نظر می رسد که پنهانکاری و عدم بیان میزان بالای خیانتهای زناشویی در ایران همچنان به معضل جدی خانواده ضرر می زند و بحران را بیش از پیش جدی می کند.

در بسیاری از تحلیلهای به عمل آمده،عموما تمرکز و محوریت بر دلیل جدایی زنان از مردان و بالا رفتن این خیانتها هم چنان پوشیده در هاله ای از ابهام است!

با این حال گاه و بیگاه،تحقیقات کمی در مورد گسترش این پدیده صورت گرفته است.برای مثال در سال ۱۳۹۲ در تحقیقی که چندی پیش در شهر کرج صورت گرفته و در جریان آن ۸۶۰ زن متاهل در قالب جامعه آماری مورد بررسی قرار گرفتند، مشخص شد که ۳۳ درصد این زنان روابط جنسی خارج از ازدواج داشتند.این در حالی است که پژوهشگران این تحقیق از این نوع رابطه به عنوان روابط نامشروع یاد می کنند.

همچنین یک آسیب شناس اجتماعی و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت معلم با بیان این آمار و ارقام، در این باره چنین می گوید: «بیشتر این زنان در گروه سنی ۲۰ تا ۴۰ سال قرار داشتند و جالب اینکه درصد بالایی از آنها از رفتار خود ابراز شرمساری نمی کردند و آن را رفتاری عادی و به روز می دانستند

امان الله قرایی مقدم در ادامه تصریح می کند:«۲۳ درصد از این زنان رفتار خود را رفتاری عادی می دانستند و هفتدرصد نیز گفته بودند که از این رفتار خود چندان رضایت ندارند. تنها سه درصد این افراد پاسخی برای این رفتار خود نداشتند

در عین حال در بررسی این تحقیق،«قرایی مقدم»اینگونه می گوید:«چرا زنانی که قرار است مدیر خانه، پرورش دهنده نسل فردا و تکیه گاه عاطفی و روانی برای اعضای خانواده خویش باشند، قدم به عرصه چنین نابه هنجاریهای رفتاری می گذارند، موضوعی است که باید آن را از آسیب شناسان اجتماعی جویا شد

اگرچه عضو هیات علمی دانشگاه تربیت معلم بر انگیزه مادی به عنوان یکی از مهمترین دلایل گرایش زنان به برقراری رابطه جنسی با افرادی به غیر از همسران خود تاکید دارد،اما ناصر قاسمزاد، دبیر انجمن حمایت از سلامت و بهداشت روان جامعه، نظر دیگری دارد. از نظر این روانشناس،مقوله مالی و اقتصادی بحثی است که بیشتر در زیرمجموعه روسپیگری جای می گیرد.این در حالی است که دلیل اصلی برای این رفتار در میان زنان دارای همسر به مشکلات و کمبودهای عاطفی و جنسی باز می گردد و در مواردی این زنان حتی حاضر می شوند برای برقراری یک رابطه و تداوم آن هزینه نیز بپردازند

از میان تمام تحقیقهای انجام شده در خصوص رواج خیانت در میان روابط زناشویی در ایران، به نظر می رسد که روند این موضوع در میان زنان هم رو به گسترش است.

با اینکه انتقادهای بسیاری به زنان در حوزه روابط خانواده شده است،اما حتی همین انتقادات بازهم بازتاب شرایط سنتی و کلیشه ای زنان در خانواده است و نتوانسته است راهکار جدی و دلیل محکمی برای رشد میزان خیانت در جامعه ایران باشد.

نگاهی چند به عوامل اجتماعی خیانت

با توجه به بحثها و آمارهای ارائه شده در بالا می توان گفت که بحث خیانت در جوامع غیر اسلامی با قوانین کمتر سختگیرانه متفاوت از رویکردهای آن در کشوری مانند ایران است.
در چند سال گذشته رشد زنان در جامعه ایران از یک سو و از سوی دیگر باقی ماندن قوانین تبعیض آمیز به خصوص در حوزه خانواده مساله خانواده و جایگاه زنان را دچار تنشی جدی کرده است.

همین امر موجب شده است که تغییر نگاه متفاوت زنان به خانواده در چالش جدی با قوانین موجود و راهکاری مذهبی و شرایط عرف جامعه قرار بگیرد.

شاید از مهترین عوامل صعود این مساله را بتوان به صورت زیر بررسی کرد:

۱- استقلال اقتصادی زنان و چالش آن با قوانین حاضر:

در چند دهه گذشته رشد زنان در مسیر اقتصادی به دلیل مشکلات معیشتی رشدی صعودی بوده است. تغییر الگوهای مشارکت زنان در اقتصاد کشور همین موجب شده است که بسیاری از زنان به دنبال استقلال و تغییر باشند. اما از سوی دیگر همچنان قوانین حاضر در ایران به خصوص حق طلاق، حق حضانت فرزند، ارثیه و بسیاری از قوانین دیگر همچنان به قوت خود باقی است.

بسیاری از زنان در زندگی مشترک به دلیل همین حقوق مجبور به ادامه زندگی می شوند.مادران بخش اعظمی از این قشر را تشکیل می دهند. اما همین عدم توانایی برای طلاق و حق حضانت، بسیاری را مجبور به تحمل زندگیهای اجباری کرده است. اجبار در زندگی،در نهایت موجب پیدایش چالشهای اخلاقی می شود.

این مساله،در واقع نوعی کارکرد قانون است که بسیاری از زنان مجبورند به اجبار تن بدهند و در نهایت مشکل خیانت هم ناشی از همین اجبار است. اما در خصوص مردان این مساله متفاوت است، برعکس در مورد مردان،تمول اقتصادی از یک سو و از سوی دیگر اجازه قانون داشتن مردان برای چند همسری کار را برای مردان راحت تر کرده است!

گاهی بسیاری از مردان به همین دلیل در جامعه زنان را تحت فشار قرار می دهند.به نظر می رسد این امر تنشی جدی را در روابط زنان و مردان در خانوادهها ی ایرانی ایجاد کرده است،اما همچنان انگشت اتهام به سوی زنان به دلیل نپذیرفتن نقشهای سنتی در خانواده است!

۲-فرهنگ مردسالار و عدم توجه به نیازهای جنسی – عاطفی:

توسعه فرهنگ مردسالار در نهاد جامعه منجر به گسترش نگاهی سنتی در بطن خانواده و حتی در روابط مشترک شده است.

در فرهنگ مردسالار،لذت جنسی تنها از آن مرد است.مردان نیازی به توجه به لذت جنسی زنان و ارضای عاطفی و روحی همسر خود نمی بینند. این مساله یعنی ناتوانی در ارضای جنسی و روحی زنان و بر عکس یعنی نا توانی زنان در بر آوردن نیازهای جنسی مردان به دلیل تسلط مردسالاری پایه های اخلاقی در رابطه را سست می کند.در فرهنگ مردسالار،حتی زنان برای ارضای جنسی با همسر وظایفی دارند، اما متاسفانه این مساله به مردان آموزش داده نمی شود!

مساله برعکس هم وجود دارد.یعنی زنان در پیمان ازدواج تنها رابطه جنسی را یک وظیفه می دانند،نه یک حس متقابل.سردی در روابط جنسی بویژه از سوی مردان،موجب سردی در پایبندی اخلاقی میشود.هر چند که امروزه در ایران هم مشاورانی برای روابط زناشویی وجود دارد، اما نگاه مسلط مردسالار به این نوع ارتباط همچنان به قوت خود باقی مانده است و همین امر موجب کشش طرف مقابل برای تجربه جنسی متفاوت می شود.

با اینکه عموما تصور برتمایل این تجربه رابطه خارج از ازدواج برای مردان بیشتر است،در نهایت جایگاهی برای زنان در این خصوص در نظر گرفته نمی شود.همین امر یعنی عدم توجه به مسائل عاطفی ونیازهای زنان،روند رشد و تمایل به تجربه این رابطه خارج از ازدواج را در زنان بیشتر کرده است،یعنی تحلیلی که عموما به دلیل ملاحظات مذهبی و فرهنگی کمتر به آن توجه می شود.

۳- تضاد میان باورهای مذهبی، قانون و تغییر الگوهای فردی و رفتاری در خانوادهها:

نگاهی به اکثر وضعیت نهاد خانواده در ایران نشان می دهد که هر چه بیشتر می گذرد،تمایل خانواده ها برای عبور از مذهب و سنت به شکل هسته اولیه روابط زن و مرد بیشتر شده است. به گونه ای که بسیاری از ساختار خانواده های امروز ایران به دلیل تاثیر عمومی مسائل روز در جهان هر چه بیشتر با هسته اولیه و سنتی خانواده در ایران فاصله گرفته است.

این فاصله و خلاء در بسیاری از خانواده ها و بویژه در روابط زنان با مردان جدی گرفته نمی شود. همچنان قوانین کشور با تمرکز بر مردسالاری نهادینه شده در خانواده از توجه به این مهم بازمانده است و زنان را به همان صورت سنتی و کلیشه در خانواده و قانون باز تعریف می کند.

به همین دلیل بسیاری از زنان در روابط خود دچار تضاد می شوند.از یک سو مجبورند به ازدواجهایی تن بدهند که روابط آنها در نهاد خانواده تعریف شده است و از سوی دیگر با این نوع روابط احساس فاصله می کنند و نمی توانند شخصیت واقعی خود را در این روابط جست و جو کنند. همین امر موجب می شود که بسیاری از زنان اغلب به سوی گریز گاهی از این نوع روابط باشند و در نهایت منجر به بروز خیانت در میان خانواده ها شود!

۴-فضای مجازی و تاثیر آن بر خانواده ها:

رشد فضای مجازی در چند سال گذشته از یک سو و از سوی دیگر محدود بودن شرایط اجتماعی در ایران، موجب شده است که سطح اجتماع از لایه های زیرین آن متفاوت باشد.

با اینکه تاثیر فضای مجازی در همه نقاط دنیا بر روابط فردی و اجتماعی تاثیر گذاشته است،اما در ایران این تاثیر در تحلیل وضعیت اجتماعی ایران شکل دیگری دارد.

از یک سو تبلیغات مذهبی،سنتی و قانون را در سطح داریم و از سوی دیگر ورود فضای مجازی به سطح روابط انسانی است. همین امر موجب تضادی چالشی شده است.با اینکه سطح اجتماع به نظر مقید به یک سری قوانین خاص اسلامی است، اما در عمق با ورود فضای مجازی این سطح خدشه دار شده است.

 فضای مجازی تنها زندگی زنان و مردان در ایران را تحت تاثیر قرار نداده است،بلکه تاثیری جهانی است. امروزه گستردگی ارتباطات از یک سطح تعریف شده به سطحی گسترده تر به واسطه فضای مجازی رسیده است، امری که در حوزه روابط داخلی انسان ها امری غیر قابل اجتناب است.

از سوی دیگر بی توجهی به این تاثیر و در عین حال سخت گیری در سطح در نهایت بسیاری از افراد را در روابط فردی و دو طرفه دچار تضاد می کند و همین منجر به شکل گیری روابط مخفیانه بویژه از فضای مجازی می شود!

با اینکه عوامل زیادی در این بررسی وجود دارد،اما این عوامل به نظر می رسد از اصلیترین دلایل بروز خیانت و سردی در روابط میان افراد در جامعه امروز ایران است.

با این حال در جامعه امروز ایران نوع دیگری از روابط خارج از ازدواج را شاهد هستیم که این روابط در سطح اجتماع نه اجازه بیان دارند و نه میتوانند باشند و تنها باید مخفیانه باشند!

از سوی دیگر در گذشته، مساله خیانت مردان تابو نبوده است،اما امروزه تنها به دلیل اینکه زنان هم مرتکب آن می شوند به نوعی تابو و حساسیت اجتماعی تبدیل شده است.

آنچه که مسلم است تا زمانی که تقصیر این روابط به گردن زنان انداخته شود و زنان از عوامل اصلی پایههای حفظ خانواده تلقی شوند همچنان این روند وجود دارد و کمکی به حل مشکلات زناشویی و روابط افراد نمی کند.


در پایان می توان گفت که معضل خیانت در روابط که به تازگی در ایران شدت گرفته است،نیاز به بررسی چند جانبه و ارائه راهکارهایی دارد که محدود به عرف و قانون نباشد و بتواند راه حلی متفاوت پیدا کند.

Comments

Popular posts from this blog

Iran Killing Command: The use of firearms in dealing with protesters

The document you see on the image is the order of the commander of the Tehran repressive force to all the units based in the city.

Based on this agenda, the mercenaries of the corrupt government Islamic Republic of Iran have been allowed to use firearms in the event of any protest movement against people by the regime.
This is a murder command.
The repressive force of the law, known to the world's famous police and guardians, should protect the lives of its citizens, by freeing their mercenaries, they allow them to murder Iranians who are protesting the corruption in the government and you have the important message that if you come to the streets in protest of corruption and torture and massacre, we will kill you.
Because, according to criminal Khomeini, maintenance of the system is obligatory.
A corrupt government that is so hideous that spend billions of dollars from the national treasury and popular capitalto the suppression of its people and the countries of the region, must be ov…

ایران فرمان قتل : دستور استفاده از سلاح گرم در برخورد با معترضان

سندی که در تصویر میبینید دستور فرمانده نیروی سرکوبگر انتظامی تهران به همه یگانهای مستقر در این شهر است.
بر اساس این دستور کار ، مزدوران حکومت فاسد نظام جمهوری اسلامی اجازه یافته اند که درصورت بروز هرگونه جنبش اعتراضی از سوی مردم علیه رژیم ، از سلاح گرم استفاده کنند.
این دستور یک فرمان قتل است.
نیروی سرکوبگر انتظامی که به ظاهر و تعریف شناخته شده پلیس در سراسر جهان ، میبایست حافظ جان شهروندان باشد ، با آزاد گذاشتن دست مزدوران چکمه پوش خود انها را مجاز به قتل ایرانیان معترض به فسادهای موجود درلایه های حکومت میکنند و این پیام مهم را در خود دارد که اگر در اعتراض به  فساد و شکنجه و کشتار به خیابانها بریزید شما را خواهیم کشت.
چرا که به گفته خمینی دجال، حفظ نظام از اوجب واجبات است.
حکومت فاسدی که انقدر وقیح هست که میلیاردها دلار از خزانه ملی و سرمایه مردمی را صرف سرکوب مردم خود و کشورهای منطقه میکند باید سرنگون کرد.
اکنون چهل سال است که کشور ما به اشغال این ملایان جنایکتارخونخوار و اسلام تحمیلی در آمده است .
هنوز باورش برای برخی سخت است که درک کنند کشور ما به معنای واقعی کلمه از سوی بنیادگرایان الله…

مائده مختار زاده یکی از اعضاء فعال گروهک تروریستی سازمان مجاهدین خلق در ایران_قسمت 1

گزارش شماره یک درباره یکی از خائنین به ملت ایران
 همانطور که ملت بزرگ و شریف ایران زمین میدانند یکی از خطرناک ترین و فاسدترین گروه های تروریستی که سالیان سال در سطح جهان وایران به فعالیتهای غیر انسانی و جنایتکارانه مبادرت می ورزند و با افکار و عقاید بیمارگونه خود جانهای جوانان ایران زمین را می آلایند، گروهک تروریستی مجاهدین خلق می باشد.
جنایات آنان طی سالیان گذشته بر همگان آشکار بوده و چه خانواده هایی که فرزندان عزیز خود را که توسط اعضای این گروه شستشوی مغزی داده شدند ، از دست داده اند و دیگرانی که طعمه شکارچیان بی رحم این گروه تروریستی قرار گرفته اند.
اما خانواده هایی هستند که همچنان نسل اندر نسل به این سازمان تروریستی وفادارند و ایدئولوژی جنایتکارانه خود را به فرزندشان منتقل می کنند و همچنان در داخل و خارج ایران به ترویج افکار مسموم آنها و همچنین فعالیتهای تروریستی مشغول می باشند.
در اینجا به معرفی یکی از این خانواده ها و تشریح فعالیتهای آنها از سالهای آغازین انقلاب ایران تا کنون  خواهیم پرداخت:
مصطفی و جعفر مهیمنی و یکی از خواهرانشان مرضیه مهیمنی ساکن شهرستان بابل در استان مازندران در س…